perjantai 18. heinäkuuta 2008

Musta joutsen

Nassim Nicholas Taleb, Musta joutsen: erittäin epätodennäköisen vaikutus. Englanninkielisestä alkuteoksesta The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable (2007) suomentanut Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita, Helsinki, 2007.

Nassim Taleb on libanonilaissyntyinen ajattelija , joka aloitti uransa sijoittajana -- hän väitteli johdannaiskaupoista. Musta joutsen on kritiikkia Gaussin normaalijakauman hallitsemalle taloustieteelle, jonka mallit eivät pysty käsittelemään epätodennäköisiä tapahtumia tehokkaasti. Vanhoja malleja kuitenkin pyöritellään, koska ei ole oikein muutakaan.

Taleb jakaa ilmiöt kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koostuu ennustettavista, normaalijakaumaa noudattavista ilmiöistä tai suureista (ihmisten pituus, paino, jne.) Näillä asioilla on luonnostaan jonkinlainen skaala, jota kautta pitkä ja lyhyt tai laiha ja lihava saavat merkityksensä. Yli kolmen metrin pituisia ihmisiä on lupa pitää todellisina ihmeinä, eikä armeijan varusvaraston tarvinne varustautua tähän mahdollisuuteen. Sitten on asioita tai suureita, jotka ovat mittakaavattomia, eli niille ei ole varsinaisesti ylärajaa. Markkinoiden heilahtelut, yllättäen best-sellereiksi muuttuvien kirjojen myynti, Googlen markkinaosuuden kasvu tai uskontojen leviäminen eivät palaudu hyvin normaalijakauman hallitsemiin malleihin. Tällaisten tapahtumien poikkeamat odotusarvosta ovat niin suuria, ettei niitä pitäisi tapahtua universumin iän puitteissa.

Näitä jälkimmäisiä tapahtumia Taleb kutsuu mustiksi joutseniksi. Ne ovat tuntemattomia, mittakaavattomia ja epätodennäköisiä tapahtumia. Hänen mukaansa historia, teknologinen kehitys ja markkinoiden liikkeet ovat suurelta osin tylsää ja tunnettua peruskauraa, jossa heilahtelut ovat pieniä. Kehitystä varsinaisesti hallitsevat em. mustat joutsenet, jotka tulevat ennalta arvaamattomasta suunnasta, niiden kehitystä ei pystytä ennustamaan ja ne ovat harvinaisia. Esim. SP500-indeksin kehitystä hallitsevat poikkeukselliset heilahdukset, mutta valtaosin kehitys on maltillista. Jos kymmenen suurinta päivän aikana tapahtuvaa heilahdusta suodatetaan kuvaajasta pois, saadaan merkittävästi laimeampi historia; huiput jäävät alle puoleen todellisesta. Päivän aikana yli kymmenen sigman muutoksia on nähty, mutta niiden todennäköisyys Gaussin jakaumissa on hyvin, hyvin, hyvin pieni.

Taleb on tukkanuottasilla vallitsevan taloustieteen kanssa. Hän haluaisi lakkauttaa talouden Nobel-palkinnon jakamisen, koska se tukee ja ylläpitää vääriä malleja ja periaatteita sekä ennen kaikkea näiden mallien varaan rakennettuja palkintojärjestelmiä. Vuoden 1998 LTCM-kriisi lähti käyntiin kahden Nobel-palkitun tutkijan perustaman firman riskien otosta. Nykyinen finanssikriisi lähti liikkeelle luottojohdannaisista, joiden merkittävä arvonlasku piti olla käytännössä mahdotonta.

Taleb tituleeraa itseään nykyisin filosofiksi. Hän puhuu paljon Popperista ja Platonista, mutta vaatii filosofian kiinnittämistä ongelmiin, jotka ovat todellisesta elämästä. Hänen tyylinsä ei ole suostuttelevaa, akateemista jalkatyöskentelyä, vaan enemmän ohjelmallista höyryämistä. Kirja on sekoitus omaelämäkertaa, tiedettä, historiaa ja filosofiaa, ja se koukuttaa mukaansa heti ensimmäiseltä sivulta. Pietiläisen käännös jättää toivomisen varaa. Anglismeja ei ole vaivauduttu kirjoittamaan auki, ja joissain tapauksissa virkkeen merkitys sumentuu epäselviin sivulauseisiin tai kongruenssivirheisiin. Terra Cognita on kuitenkin saanut kirjan markkinoille hyvään aikaan, kun mustan joutsenen mahdollisuus ei ole enää ihan pieni.

Bloomberg, Taleb Outsells Greenspan as Black Swan Gives Worst Turbulence, 27.03.2008
CNN, Fear of a Black Swan, 03.03.2008

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti